Đang nghiên cứu về phương pháp dạy trẻ tự kỷ

Đề tài: "Xây dựng chương trình phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Tp. HCM". Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh".
Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Xuân Điệp
Điện thoại liên hệ: 0919795574
Email: diepngo20032007@gmail.com

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Hội thảo về phương pháp dạy trẻ tự kỷ


Hội thảo về phương pháp dạy trẻ tự kỷ
Nhân kỷ niệm ngày thế giới nhận biết về trẻ tự kỷ, Bộ môn Tâm lý Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo: "Trị liệu tâm lý-giáo dục cho trẻ có rối loạn tự kỷ". Hội thảo là tổng hợp các báo cáo của các chuyên gia về chăm sóc, thăm khám và trị liệu trẻ tự kỷ thuộc các trung tâm, các trường chuyên biệt và các bệnh viện tại Tp. HCM. Các báo cáo đi sâu thảo luận về các phương pháp tốt nhất trong can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Viết Nam.
Trưởng ban tổ chức: Ts. Ngô Xuân Điệp